Sailing Events miljöpolicy

Inom ramen för vår verksamhet hjälper och stödjer Sailing Events sina kunder, uppdragsgivare, samarbetspartners och leverantörer att välja, använda och planera för de långsiktiga, de energieffektiva och de miljösäkra lösningar som har den minsta möjliga påverkan på vår marina miljö och växthuseffekten.

Vi på Sailing Events arbetar ständigt för att begränsa vår miljöpåverkan, är sparsamma med naturresurser och genomför alltid våra arrangemang så att skärgårdens flora, fauna och miljövärden kan bevaras på bästa sätt för kommande generationer.

Vårt arbete ska alltid präglas av ständiga förbättringar och vi gör därför alltid vad vi kan för att uppdatera och förbättra oss i vårt miljöarbete.

Sailing Events miljöpolicy förverkligar vi genom att:

 • Fortlöpande informera vår personal inom miljöområdet och sprida resultat och idéer av vårt miljötänkande till våra kunder, uppdragsgivare, samarbetspartners och leverantörer i form av information.
 • I samråd med våra kunder, baserat på deras behov, välja den för miljön lämpligaste lösningen på de delar av vår verksamhet som så kräver.
 • Hantera miljöfarliga medier och restprodukter, som t.ex. rengöringsmedel, oljor, tvättmedel etc. så att de säkert kan samlas för destruktion i avsedda anläggningar.
 • Ständigt verka för att minska våra fordonstransporter, vår resursförbrukning och våra avfallsmängder.
 • Minimera vår miljöbelastning genom att reducera de tomma transportsträckorna i våra arrangemang.
 • Stödja bl.a. Naturskyddsföreningen i deras miljöarbete genom t.ex. köp av utsläppsrätter med fonderade medel från vår verksamhet. Medlemskap i Skärgårdsstiftelsen och bidrag till WWF Världsnaturfondens projekt Rädda Östersjön
Stockholms skärgård

Sociala Området  Registrera dig till vårt nyhetsbrev!   Sign up for our newsletter!

   Väderprognos

   klart.se